NGHỆ NHÂN

Những nghệ nhân nặng lòng với di sản văn hóa

Năm 2019, Bình Ðịnh vinh dự có 4 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, gồm: Lê Thị Ðào, Nguyễn Thị Ðức, Ðinh Vế, P...

Xét tặng NNND, NNƯT (lần II - 2018) ở cấp cao nhất: Bình Định có 9 nghệ nhân được đề nghị

Bộ VH-TT&DL vừa ban hành danh sách đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước (cấp có thẩm quyền cao nhất và cũng là khâu cuối của quy trình xét tặng) về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú (NNND, NNƯT) trong lĩnh...